Je kan de cosinus van een hoek schrijven als een machtreeks: cos x = 1-x²/2!+x⁴/4!-x⁶/6!+…. Elke keer wanneer je een term toevoegt, lijkt de reeks meer op de cosinus. In deze plot zie je de eerste 36 termen en de grafiek loopt van -4π to 4π.


Cosine power, white on black, A3

  • A3, 40×27 cm cm